نام نویسنده: حامد ابوالحسنی

نشست تجربه مشتری؛ برای اولین بار در کشور به دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها اعتبار می‌دهیم

مدیرعامل صندوق البرز در سومین نشست “تجربه مشتری” گفت: برای اولین بار در کشور دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها را در فرآیند اعتبارسنجی لحاظ می‌کنیم.

اهمیت نوآوری فین تک در توسعه پایدار

سجاد کاظمی مدیرتوسعه کسب‌وکار صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در این مقاله می‌نویسد: فین تک اصطلاحی است که برای توصیف شرکت‌های فعال در بخش …

اهمیت نوآوری فین تک در توسعه پایدار ادامه مطلب

علیرضا باباخان _ مرکز هم آفرینی وینُوا

هم آفرینی به الگوی مناسبی در فعالیت تولید البرز تبدیل شده است

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، علیرضا باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، در مصاحبه با ایرنا گفت: مرکز …

هم آفرینی به الگوی مناسبی در فعالیت تولید البرز تبدیل شده است ادامه مطلب

پیمایش به بالا