اعتبار قانونی ضمانت‌نامه صندوق

در زیست‌بوم نوآوری کشور، صندوق‌های پژوهش و فناوری نهادهای غیردولتی هستند که در کنار پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی، با هدف ایجاد زمینه‌‎های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و تامین مالی فعالیت‌های پژوهشی، علمی و فناورانه، شرکت‌های نوپا، خلاق، دانش‌بنیان‌ها و … تاسیس گردیده‌اند.

اساس‌نامه صندوق های پژوهش و فناوری

ارائه تسهیلات

صدور ضمانت‌نامه

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

جذب و هدایت منابع مالی

خدمات ارزیابی

تامین مالی جمعی

بیشتر بخوانید

قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401

 در ماده 4 علاوه بر آنکه به منظور حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان صندوق‌های پژوهش و فناوری را در بند ”ح“ قانون امور گمرکی بعد از عبارت ”ضمانت های بانکی“ قرار داده در ادامه این ماده و در بند ”ب“ به دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اجازه داده که در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمان‌کاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1394/2/1 را بپذیرند.

پیمایش به بالا